Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside arrow Andre nyheter arrow Klart forbud mot avstraffelse av barn
fredag 20. mars 2015
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Kosthold
Rettigheter
Råd & Tips
Vaksiner
Diverse artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Nytt fra Møteplassen:
Siste blogginnlegg:
Siste fra SnartMamma
Siste fra SnartGravid
Klart forbud mot avstraffelse av barn Utskrift E-post
Skrevet av Barne- og likestillingsdepartementet   
lørdag 22. november 2008

Med denne presiseringen blir det tydelig at alle former for vold mot barn – både fysisk og psykisk – er forbudt i Norge. Det gjelder også om slik vold utøves av foreldre som ledd i oppdragelsen.
- Det skal ikke lenger være tvil om at vi har avskaffet foreldres rett til fysisk og psykisk avstraffelse av barn i Norge. Presiseringene i loven er ment å fjerne all diskusjon om lovens bestemmelser, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Nå sender hun forslag til endringer i barneloven ut på bred høring.
 

Den forslåtte presiseringen av barnelovens § 30 gjør det helt klart at foreldrenes rett til fysisk og psykisk avstraffelse av barn er fullstendig avskaffet i Norge. Foreldrenes rett til avstraffelse av barn ble opphevet allerede i 1972. En høyesterettsdom i 2005 skapte imidlertid uklarhet om tolkningen av barnelovens bestemmelser.

- Med denne presiseringen blir det tydelig at alle former for vold mot barn – både fysisk og psykisk – er forbudt i Norge. Det gjelder også om slik vold utøves av foreldre som ledd i oppdragelsen. Avstraffelse er ikke en akseptabel oppdragelsesmetode i Norge. Barn skal ha det samme rettsvern mot vold som voksne. Den aktuelle debatten viser at det er behov for en slik klargjøring, sier Anniken Huitfeldt.

Justisdepartementet har varslet at barns rettsvern vil bli styrket også i straffeloven. Da vil det bli slått fast at det som anses som vold i barneloven også vil bli ansett som vold i bestemmelsene etter straffeloven.

Høringsfristen er 2. februar 2009.

Høringsbrevet kan du laste ned og lese her.

 

 
Diskuter:
Les også:
Seksjoner:
Søkeord 'Baby" hos andre nyhetskilder:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader