Gå til forsiden
For deg som er gravid
 | SnartGravid | SnartMamma |
Forside arrow Forskning arrow Ingen sammenheng mellom vanskelig temperament og overvekt blant spedbarn
lørdag 13. oktober 2007
Ingen sammenheng mellom vanskelig temperament og overvekt blant spedbarn Utskrift E-post
Skrevet av Martha Klem   
onsdag 29. august 2007

Norske spedbarn som gråter mye, er vanskelig å legge eller vanskelig å trøste, veier ikke mer eller legger raskere på seg enn andre spedbarn. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Verden over er antall barn med overvekt økende, også i Norge. Kjente risikofaktorer er overvekt hos foreldre og ernæring som er rik på sukker og fett. Andre mistenkte risikofaktorer for senere overvekt er 

  • at babyen legger på seg mye og fort i løpet av de første månedene
  • et vanskelig temperament. Med vanskelig temperament menes det at spedbarnet gråter mye, er vanskelig å trøste og vanskelig å legge. Forskning fra USA tyder på at slike babyer får mer mat for å holde seg i ro, men studiene er få og utvalgene små. 

 

 

temperamentNormal vekt

Forskere ved Folkehelseinstituttet har undersøkt om norske spedbarn med vanskelig temperament veier mer og legger raskere på seg enn andre spedbarn. Resultatene våre støttet ikke funnene fra de tidligere studiene.
– For det første viste det seg at spedbarn med vanskelig temperament ikke var overvektige. Tvert om, fødselsvekten til de vanskeligste barna var litt lavere, sier forsker Susan Niegel ved divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

I 6 måneders alderen hadde babyer med vanskelig temperament en helt normal vekt. - Det viste seg også at vanskelige spedbarn ikke økte nevneverdig raskere i vekt enn andre spedbarn. Selv om det fantes en forskjell i vektøkning, var den for liten til å være av betydning, sier Niegel. På grunn av størrelsen på utvalget fra Mor og barn-undersøkelsen må funnene anses som viktige.

Forskes videre

Studien kan likevel ikke avkrefte at barn med vanskelig temperament vil legge mer på seg senere. Hypotesen om at spedbarn med vanskelig temperament får mer eller annen mat er dermed ikke avkreftet med disse funnene. I en pågående studie ved Folkehelseinstituttet undersøker forskerteamet om maten spedbarn med vanskelig temperament får avviker fra maten andre spedbarn får.

Det er Helse og Rehabilitering som har finansiert studioen. Den ble gjennomført som en del av Den norske mor og barn-undersøkelsen, hvor det ble hentet data fra rundt 29 000 kvinner. Kvinnene fylte ut spørreskjemaer med spørsmål angående både dem selv og deres barn.


Hentet fra Folkehelseinstituttet

 
Sportsutstyr for barn
Nike sportssko
  Copyright © 1999-2007 SnartMamma.com
Juridiske merknader