Vaksinasjon mot Haemophilus influenzae type B (Hib)
Skrevet av Martha Klem   
søndag 20. januar 2008
Vaksinasjon mot Haemophilus influenzae type B (Hib)
Bakterien Haemophilus influenzae fikk sitt navn på slutten av 1800-tallet fordi man den gang mente at den hadde en sammenheng med influensa. Bakterien er en liten gram-negativ stav, som kan være kledd av en polysakkaridkapsel eller være kapselløs.

De kapselkledde bakteriene er inndelt i forskjellige typer (a - f). Bakterien Haemophilus influenzae type B (Hib) var den hyppigste årsaken til meningitt og andre invasive infeksjoner (infeksjoner som sprer seg fra det opprinnelige stedet til andre deler av kroppen) hos småbarn her i landet før vaksinen ble innført i vaksinasjonsprogrammet november 1992. Tre til åtte prosent av pasientene døde, og en betydelig andel fikk varige mén som hørselstap, mental retardasjon eller lettere grader av nevrologisk skade. Hos noe større barn forekom epiglotitt. Epiglotitt er en bakterieinfeksjon i nedre del av svelget som fører til betennelse og hevelse av strupelokket (epiglottis). Sykdommen rammet særlig barn i alderen 2-6 år, og ga alvorlige respirasjonsproblemer og enkelte dødsfall.
I årene 1989 - 92 var det vel 200 tilfelle av invasiv Hib-infeksjon her i landet årlig. Etter at vaksinen ble innført, er disse infeksjonene praktisk talt forsvunnet. Men bakterien sirkulerer fortsatt, så dagens gunstige situasjon er avhengig av at vi fortsetter å vaksinere.

 

Hib-vaksine

Vaksinen består av kapselpolysakkarid fra Hib-bakterien koblet til protein. Det finnes fire vaksiner med forskjellige bærerproteiner (difteritoksoid, tetanustoksoid, en atoksisk mutant av difteritoksin og meningokokk yttermembranprotein). Flere vaksinetyper kan være tilgjengelige i Norge på samme tid, men til enhver tid vil bare en av vaksinene bli valgt til bruk i det anbefalte vaksinasjonsprogrammet.

Vanligvis brukes kombinasjonsvaksine mot difteri/tetanus/kikhoste/polio/Hib (DTP-polio+Hib). Ren Hib-vaksine er tilgjengelig. Ingen av vaksinene inneholder thiomersal (en kvikksølvforbindelse som tidligere ble brukt som konserveringsmiddel i vaksiner).

Hib-vaksine er effektiv fra 2-3 måneders alder. Alle vaksinene gir god beskyttelse (90 - 95%) etter gjennomført basisvaksinasjon. For de vaksiner hvor kapselpolysakkaridet er koblet til tetanustoksoid, difteritoksoid eller difteritoksinmutant, er det vist at responsen mot Hib blir bedre hvis tetanus- hhv. difterivaksine gis samtidig eller på forhånd.

 

Vaksinasjon bør foretas:

  • På spedbarn i henhold til det anbefalte vaksinasjonsprogrammet
  • På andre uvaksinerte barn under fem år
  • På uvaksinerte barn som får fjernet milten
 

 

Vaksinasjon bør ikke foretas ved:

  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Akutte infeksjonssykdommer med feber over 38 °C
 

 

Bivirkninger

  • Lokalreaksjoner i form av rødhet, hevelse eller smerte forekommer hos omtrent 10% av de vaksinerte
  • Generelle reaksjoner med feber og uvelfølelse ses hos under 5%
  • Allergiske reaksjoner i form av elveblest har vært rapportert. Mer alvorlige reaksjoner eller varige skader er ikke rapportert.
 

 

Anbefalt vaksinasjon

I det anbefalte vaksinasjonsprogrammet gis Hib-vaksine ved 3, 5 og 11 - 12 måneders alder som kombinert DTP-polio-Hib-vaksine.

Hvis vaksinene av noen grunn ikke gis samtidig, bør DTP-vaksine gis først for å oppnå best mulig effekt av Hib-vaksinen (se ovenfor).

Ved vaksinasjon etter 12 - 15 måneders alder er en dose tilstrekkelig. Forøvrig varierer anbefalte intervaller mellom preparatene.

 

 

Kilder:
Folkehelseinstituttet
DoktorOnline.no