Kvinner blir "glemt" når de har foreldrepermisjon
Skrevet av Barne- og likestillingsdepartementet   
søndag 14. september 2008
Mange kvinner blir holdt utenfor viktige arbeidsprosjekter mens de er gravide og mister arbeidsoppgaver etter endt permisjonstid


Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) overleverte fredag 12-september forskningsrapporten: ”Konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv” til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Rapporten er en del av departementets arbeid mot diskriminering av gravide og permisjonstakere i arbeidslivet. Formålet er å få et godt grunnlag for å utvikle og gjennomføre tiltak som motvirker slik diskriminering.

-Rapporten viser at mange kvinner blir holdt utenfor viktige arbeidsprosjekter mens de er gravide og mister arbeidsoppgaver etter endt permisjonstid. Selv dette ofte ikke er bevisst fra arbeidsgivers side, er dette alvorlig. Vi må få endret holdningene hos arbeidsgiverne, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

-Undersøkelsen viser også at ikke bare kvinner opplever utfordringer i forbindelse med foreldrepermisjon. Menn kan bli sett på som illojale av arbeidsgiver, når de tar ut mer permisjon enn de lovfestede ukene, påpeker statsråden.

- Norske mødre og fedre vil ha muligheten til å kunne kombinere arbeidsliv og familieliv. Dersom ikke arbeidsgivere legger bedre til rette for dette, vil de risikere å miste verdifull kompetanse, sier barne- og likestillingsministeren.

Les rapporten på AFI sine hjemmesider