Mer enn ni av ti barn vaksinert
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
torsdag 09. oktober 2008
Mer enn ni av ti barn og unge har fått anbefalte vaksiner.
I alt er 95 prosent av landets 2-åringer vaksinert mot Hib-infeksjon og 93 prosent vaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt. For meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen) er dekningen noe lavere. Det viser 2007-statistikken fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) ved Folkehelseinstituttet.


Den offisielle vaksinasjonsdekningsstatistikken for 2007 er nå publisert på Folkehelseinstituttets nettsider.
Se statistikk fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)  

Tallene fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) viser at barn i Norge er godt vaksinert mot sykdommer som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. 95 prosent av landets 2-åringer er vaksinert mot Hib-infeksjon og 93 prosent mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt. Vaksinasjonsdekningen for meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen) er noe lavere, 92 prosent, men denne har steget siden 2002-2003.

Blant 16-åringene er 93 prosent fullvaksinert mot difteri, tetanus, meslinger, kusma, røde hunder og tuberkulose. I tillegg er 91 prosent vaksinert mot poliomyelitt.

Vaksinasjonsdekningen beregnes på fylkes- og kommunenivå og for hele landet. Dekningsgraden angis som den prosentandelen av barna i et årskull (2-, 6- og 16-åringer) som er fullvaksinert, dvs. at de har fått alle de vaksinedoser som tilbys i følge barnevaksinasjonsprogrammet.

En foreløpig statistikk for vaksinasjonsdekningen i 2007 ble publisert i mars, og denne er nå oppdatert med den endelige statistikken.

Nasjonalt vaksinasjonsregister er et viktig hjelpemiddel for å sikre at alle barn får et tilfredsstillende vaksinasjonstilbud. Folkehelseinstituttet ved Divisjon for smittevern, Avdeling for vaksine, har ansvar for vaksinasjonsregisteret.