Prematur fødsel eller røyking hos foreldre øker risiko for ørebetennelse
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
onsdag 03. februar 2010

Prematur fødsel eller røyking hos foreldre øker risiko for ørebetennelse
Barn som er født prematurt eller har vært utsatt for røyking under eller etter svangerskapet har noe økt risiko for å få mellomørebetennelse i tidlig barndom. Det viser to studier basert på data fra Den norske Mor og barn studien (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.

De to studiene handler om røyking og om barn som er født for tidlige og sammenhengene med mellomørebetennelse blant barn i alderen 0-18 måneder. Studiene inkluderer informasjon om rundt 32 000 spedbarn. Begge studiene bruker data fra MoBa der over 90 000 mødre og 80 000 fedre deltar sammen med sine over 100 000 barn.
 
 

Foreldres røyking gir økt risiko for øreverk

Den ene studien viser at mellomørebetennelse er noe mer vanlig blant barn som har foreldre som røyker. Blant spedbarn opp til 6 måneder hadde 6 prosent opplevd mellomørebetennelse dersom foreldrene røykte, mens tilsvarende tall var noe lavere, 4,7 prosent, for spedbarn med foreldrene som ikke røykte.

– Til tross for lite røyking blant foreldrene i vår studie, så vi en sammenheng mellom foreldrenes røyking og økt risiko for mellomørebetennelse første leveår, sier forsker Siri Håberg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun er førsteforfatter av artikkelen ”Prenatal and postnatal parental smoking and acute otitis media in early childhood”, se lenke nederst på siden.

Man fant også en sammenheng mellom mors røyking i svangerskapet og mellomørebetennelse blant barn opp til ett års alder. Sammenlignet med barn som ikke var utsatt for røyking fant man en noe økt risiko for gjentatte mellomørebetennelser hos barn som hadde foreldre som røkte både i og etter svangerskapet.

 

Premature barn også mer utsatt for øreverk

Funnene i den andre studien viser en lett økt risiko for mellomørebetennelse de første 18 månedene, dersom barnet er født prematurt.
– Å være født for tidlig viste en svak forbindelse til det å ha mellomørebetennelse en eller flere ganger i løpet av barnets første 18 måneder, sier Håberg.

Årsaken kan være at premature barn bruker lenger tid på å ferdigutvikle immunsystemet, og derfor er noe mer utsatt for sykdom som mellomørebetennelse.
Studien så også på om lav fødselsvekt gir økt risiko for mellomørebetennelse, men fant ingen slik forbindelse.

 

Referanse

Bentdal, Yngvild E; Håberg, Siri Eldevik; Karevold, Gunnhild; Stigum, Hein; Kværner, Kari J; Nafstad, Per.
Birth characteristics and acute otitis media in early life. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2010 ;Volum 74.(2) s. 168-172

Håberg, Siri Eldevik; Bentdal, YE; London, SJ; Kværner, KJ; Nystad, Wenche; Nafstad, Per.
Prenatal and postnatal parental smoking and acute otitis media in early childhood. Acta Paediatrica 2010 ;Volum 99.(1) s. 99-105