Ønsker å forebygge skåldingsskader
Skrevet av Ullevål Universitetssykehus   
mandag 01. mars 2010
Evy Kyseth, sykepleier og ferdig utdannet helsesøster
Hvert år kommer rundt 50 barn under fem år til Barnekirurgisk sengepost (Ullevål) med brannskader. Nå ønsker Barnekirurgisk sengepost (Ullevål) å starte et prosjekt for forebygge skåldingsskader hos barn.Posjektet er rettet mot helsesøstere og småbarnforeldre i Oslo. I løpet av januar og februar i år har sykehuset behandlet 20 barn for brannskader. Det er langt flere sammenlignet med tidligere år.

- Vi ønsker å samarbeide med helsesøstrene i Oslo slik at vi i større grad kan forebygge skåldingsskader, sier Evy Kyseth sykepleier og ferdig utdannet helsesøster.

Håper er å få til en fagdag hvor man kan samle helsesøstrene i bydelene hvor de kan få veiledning og informasjon om hvordan skadene skjer og hvordan de kan forebygges.

- Barn som blir innlagt med slik skåldingsskader ligger i snitt 14 dager på sykehus, og det er en traumatisk opplevelse både for barn og foreldre. Mange foreldre sliter med enorm skyldfølelse.

 

Gjennomført i Harstad

Barnekirurgisk sengepost (Ullevål) ønsker nå å ha omfattende prosjekt slik at antall skadde barn kan reduseres.
- Vi har søkt om midler fra Helsedirektoratet, sier Kyseth.
Et lignende prosjekt er gjennomført i Harstad, og det ga en drastisk nedgang i skåldningsskader.

 

Skadd i badekar

Barn i alderen ett og halvt til to år er overrepresentert på statistikken. Da starter gjerne tiden med å utforske ting, ta på, klatre og dra i ting. En sekunds uoppmerksomhet kan være fatal.

- Det er fort gjort å dra i ledningen til en vannkoker som akkurat har kokt opp, og få vannet over seg, sier Kyseth.

Mange av barna skadene som kommer inn har skåldningsskader i ansiktet, på brystet og armene.

Men det er også barn som har skåldingskader på bein etter å ha skrudd på varmvannet i badekaret.
- Det er viktig å ha sikring på kranen, sier Kyseth.

 

Behandle riktig

Når uhellet først er ute er det viktig å behandle riktig.
- Ved alvorlige skåldingskader i hud, det vil si dype skader skal det avkjøles med vann, sier Kyseth.

En enkel regel er vann på cirka 20 grader (litt kaldere en lunkent, men IKKE iskaldt) i 20 minutter. Deretter kontakt lege!

 - Grunnen til at det er så viktig å avkjøle lenge er at en skåldning utvikler seg nedover i hud og vev. Dette kan enkelt sammenlignes med når man koker egg, man avkjøler dem for å stoppe kokingen. Slik at det også med skåldingskader i hud, sier Evy Kyseth.