Beskytt barn mot passiv røyking
Skrevet av Martha Klem   
tirsdag 28. august 2012

Omkring 100 000 barn utsettes for passiv røyking i Norge hver dag. Tobakksrøyk inneholder rundt 50-70 kreftfremkallende stoffer, og mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig.
Omkring 100 000 barn utsettes for passiv røyking i Norge hver dag. Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset av tobakksrøyk.
Tobakksrøyk inneholder rundt 50-70 kreftfremkallende stoffer., og mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig. Det er ingen sikker nedre grense for passiv røyking, og selv små mengder tobakksrøyk kan skade helsa.


Alle som puster inn tobakksrøyk har økt risiko for å utvikle flere av de samme sykdommene som røykere, inkludert kreft og hjerte- og karsykdommer.
Barns luftveier, lunger og immunforsvar er fortsatt under utvikling, og barn er derfor spesielt sårbare for tobakksrøyk.

 

Astma

Barn som utsettes for passiv røyking utvikler oftere astma enn andre barn. De får i tillegg hyppigere og sterkere astmaanfall og blir oftere innlagt på sykehus.  Barn med astma kan i tillegg få åndenød når de utsettes for passiv røyking.

 

Luftveissykdommer

Bronkiolitt er den vanligste grunnen til at norske barn under ett år blir innlagt på sykehus.

 

Ørebetennelse

Væskende mellomørebetennelse er den vanligste grunnen til kirurgiske inngrep og nedsatt hørsel blant barn. Barn som er utsatt for tobakksrøyk over tid har betydelig økt risiko for mellomørebetennelse.

 

Krybbedød

Studier viser at spedbarn som er utsatt for passiv røyking, både under graviditeten og etter fødselen, har større risiko for krybbedød.

 

Få hjelp til å slutte

Ved å slutte å røyke kan man redusere de potensielle skadevirkningene av passiv røyking umiddelbart. Hvis du tenker på å slutte og vil gi det er forsøk kan du gå inn på www.slutta.no eller www.helsenorge.no for å få mer informasjon, veiledning og hjelp. Du kan også ringe Røyketelefonen på: 800 400 85.

 

Slik beskytter du barna

Det er mye du kan gjøre for å beskytte barnet ditt mot passiv røyking:

* Røyk utendørs
Gjør det til en vane å røyke utendørs. Det kan føre til at du røyker mindre.

* Be venner og familier om å ikke røyke inne
Nærmest 90 prosent av norske hjem tillater ikke røyking inne med barn til stede, og de aller fleste gjester aksepterer dette. Vær tydelig og konsekvent om det når andre er på besøk.

* Vent med å røyke til rett etter ammingen

Morsmelk beskytter mot infeksjoner og allergier. Du bør derfor fortsette å amme selv om du røyker. Hvis du begrenser røykingen til rett etter ammingen, vil det være mindre nikotin i morsmelken.

* La bilen være røykfri

Fordi bilen er et lite rom, oppstår det svært høye konsentrasjoner av helseskadelige stoffer når du røyker i bilen. Hold bilen røykfri, selv uten andre til stede.

 
(Kilde: Helsedirektoratet / www.slutta.no)