Kontantstøtte
Skrevet av NAV   
torsdag 21. mars 2013

Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.
Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.Merk! Kontantstøtteloven ble endret fra 1. august 2012. Informasjonen under gjelder for alle som søker kontantstøtte fra og med 18 juli 2012.  Dersom du har rett til kontantstøtte for en periode forut for august 2012, behandles saken din etter de gamle reglene og satsene frem til og med juli 2012 og etter nye regler og satser fra august 2012.
 

 

Satser

 

Kontantstøtte


Satsene for kontantstøtte fastsettes årlig av Stortinget, og kan dermed bli endret.