Nektes forsikring for friskt barn
Skrevet av Martha Klem   
onsdag 25. juli 2007


Thea Victoria Halvorsen har overbevist eksperter innen medisin, fysioterapi og spesialpedagogikk. Alle sier hun er som toåringer flest. Likevel vil hverken If, Storebrand eller Gjensidige forsikre henne, fordi hun bare veide 765 gram ved fødselen.

27. juli 2005 ble Thea Victoria født, tre måneder og en uke før termin. Selv om hun da bare veide 765 gram, fikk foreldrene beskjed om at det var sjanser for at hun kunne vokse opp som et friskt barn.

Og det har hun også gjort. I løpet av de to årene som har gått siden fødselen, har hun overbevist eksperter innen medisin, fysioterapi og spesialpedagogikk. Kroppen fungerer som normalt for en toåring, og hun prater som en foss.

– De (forsikringsselskapene - red. anm.) sier blant annet at faren for å utvikle ADHD er stor for prematurbarn. Thea Victoria har imidlertid blitt nøye evaluert av spesialpedagoger ved Barnepoliklinikken ved sykehuset i Telemark, men vurderingene er nå avsluttet. Hun lå så langt foran skjema, at det bare var å avslutte vurderingene, sier Halvorsen.

I poliklinikkens vurdering heter det blant annet: «Jente med en fortsatt strålende utvikling på alle områder (...). Hun gir inntrykk av å være spesielt god sosialt og kommunikativt, men også i lek/kreativitet viser hun en flott utvikling.»

Les hele saken på PD.no