Kostholdet til ettåringer skal undersøkes
Skrevet av Ove Brandt   
onsdag 25. juli 2007

Spedbarnstiden er preget av rask vekst og utvikling. Et godt kosthold i denne perioden er av grunnleggende betydning for barnets helse. Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet skal nå undersøke kostholdet til landets ettåringer.

Foreldrene til rundt tre tusen barn på ett år blir nå invitert til å delta i den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Spedkost 2006-2007. Undersøkelsen skal gi oppdatert kunnskap om kostholdet til norske spedbarn.

En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1998-99, og det blir nå mulig å se om spedbarns kosthold har endret seg siden den gang.

Er kostholdet i tråd med anbefalingene?
- En jevnlig gjennomføring av slike kostholdsundersøkelser er nødvendig for å kunne følge utviklingen i spedbarnas kostvaner, og dataene er viktig som grunnlag for alle som arbeider med forebyggende og helsefremmende arbeid blant spedbarn i Norge, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Sosial- og helsedirektoratet.

Data fra undersøkelsen benyttes til å vurdere om spedbarnas kosthold er i tråd med anbefalingene og som bakgrunn for kostråd og eventuelle tiltak.

Maten skal være trygg
Sosial- og helsedirektoratet har ansvaret for å gi anbefalinger for inntak av vitaminer og mineraler, mens Mattilsynets oppgave blant annet er å kontrollere at maten er trygg.

- Data fra kostholdsundersøkelser som denne ligger blant annet til grunn for vurderinger og anbefalinger som gis for å sikre at spedbarn ikke får i seg for mye vitaminer, mineraler og fremmedstoffer, sier rådgiver Gyrd Omholt Gjevestad i Mattilsynet.

Om Spedkost 2006-2007
Undersøkelser av kostholdet blant spedbarn inngår som en del av kartleggingen av kostholdet i den norske befolkning. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo gjennomfører Spedkost 2006-2007 på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet.

Et spørreskjema om kostholdet ved seks måneders alder ble sendt ut i fjor høst. Det er de samme foreldrene som nå mottar et nytt spørreskjema for å få kartlagt kostholdet ved ett års alder. Kostholdet og kostholdsutviklingen i barnas første leveår vil på denne måten kunne kartlegges.

Sakset fra Mattilsynet