Barnetrygd
Skrevet av NAV   
torsdag 21. mars 2013

BarnetrygdBarnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med barn i en egen husholdning. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

Satser

Satser for barnetrygd

De oppgitte satsene gjelder pr. 1. januar 2013.

Satser 
Beløp pr måned 
Finnmarkstillegget pr barn:  kr 320 
Småbarnstillegg til enslig forsørger:  kr 660 

Barnetrygden er skattefri og utbetales en gang per måned.
Hentet fra NAV