Kontantstøtte til småbarnsforeldre
Skrevet av Martha Klem   
torsdag 27. september 2007

Kontantstøtte til småbarnsforeldreKan gis for barn mellom ett og tre år og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Støtten gis maksimalt i 23 måneder og barnet må ikke ha heltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd.

Satser

Kontantstøtte

Utbetalingsdatoer

Kontantstøtte

Datoene gjelder for 2008.Hentet fra NAV