Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside arrow Artikler > arrow Rettigheter
søndag 15. mars 2015
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Kosthold
Rettigheter
Råd & Tips
Vaksiner
Diverse artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Nytt fra Møteplassen:
Siste blogginnlegg:
Siste fra SnartMamma
Siste fra SnartGravid
Rettigheter


Kontantstøtte Utskrift E-post
Skrevet av NAV   
torsdag 21. mars 2013
Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.
Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.
Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.
Les mer...
 

Barnetrygd Utskrift E-post
Skrevet av NAV   
torsdag 21. mars 2013
BarnetrygdBarnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.
Barnetrygd kan gis fra måneden etter at barnet er født og fram til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år.
Les mer...
 

Utdanningsstønad Utskrift E-post
Skrevet av Martha Klem   
fredag 28. september 2007
UtdanningsstønadDu kan få utdanningsstønad når du tar nødvendig utdanning eller opplæring. Stønad kan gis til yrkesutdanning og til allmennutdanning, dersom dette er nødvendig. Det gis vanligvis ikke stønad etter at yrkeskompetanse er oppnådd.
Du kan bare få utdanningsstønad i den tiden du har rett til overgangsstønad.
Les mer...
 

Tilskudd til flytting Utskrift E-post
Skrevet av Martha Klem   
fredag 28. september 2007
Tilskudd til flyttingDersom du som enslig forsørge må flytte for å komme i arbeid, kan du få tilskudd til flytteutgifter.
Tilskuddet kan gis i tidsrom du har rett til overgagnsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden falt bort.
Du må legge fram opplysninger som viser at du ikke kan få høvelig arbeid på bostedet, eller at arbeid på bostedet ikke kan komme i gang på grunn av at du mangler tilsynsordning for barnet. Du må også kunne dokumentere at du har et  konkret arbeidstilbud på tilflyttingsstedet.
Les mer...
 
Mest lest:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader
How and where enter android cheats