Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside arrow Nyheter > arrow Forskning
tirsdag 30. august 2016
Forskning
Det aller siste av små og store nyheter innenfor temaet svangerskap og fødsel, sakset fra nyhetskilder i både inn- og utland.

Prematur fødsel eller røyking hos foreldre øker risiko for ørebetennelse
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
onsdag 03. februar 2010
Prematur fødsel eller røyking hos foreldre øker risiko for ørebetennelse
Barn som er født prematurt eller har vært utsatt for røyking under eller etter svangerskapet har noe økt risiko for å få mellomørebetennelse i tidlig barndom. Det viser to studier basert på data fra Den norske Mor og barn studien (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.
Les mer...
 

Hva mener du om genetisk testing?
Skrevet av Kaja Aas   
søndag 29. november 2009
Kaja Aas, stipendiat ved FolkehelseinstituttetBli med på spennende spørreundersøkelse om gravides og nybakte foreldres holdninger til genetisk testing.
Kaja Aas er stipendiat ved Folkehelseinstituttet og ansvarlig for studien. Den nettbaserte undersøkelsen skal innhente kunnskap om hva dere som foreldre mener om å få kjennskap til risiko for å utvikle sykdommer.
Les mer om undersøkelsen, og sett gjerne av 10 minutter til å besvare spørreskjemaet nå.
Klikk her for å besvare spørreskjemaet!
Les mer...
 

Flere barn ammes
Skrevet av Helsedirektoratet   
søndag 05. april 2009
- Vi er på god vei mot å nå målet i handlingsplanen for bedre kosthold om at 50 prosent av ettåringene skal ammes, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.
Tolv måneder gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring, viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. Sammenlignet med resultater fra forrige tilsvarende undersøkelse i 1999 har det skjedd flere forbedringer av kostholdet.
Les mer...
 

Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
onsdag 01. april 2009
Mødrenes personlighet påvirker barnas matvaner
Mødre med mange negative tanker og følelser gir barna sine mer usunn mat. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo.
Dette er det første forskningsprosjektet i verden som analyserer barns kosthold sett i sammenheng med både psykologiske og sosiodemografiske variabler hos moren.
Les mer...
 

Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden
Skrevet av Mattilsynet   
lørdag 24. januar 2009
Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden
Mattilsynet har undersøkt innholdet av vitamin A og D i en del barnegrøter og morsmelkerstatninger ved utgangen av produktenes holdbarhetstid. Resultatene viser at vitaminnivået ikke reduseres betydelig i løpet av holdbarhetstiden. Det er derfor i liten grad behov for å overdosere disse vitaminene i slike produkter.
Les mer...
 

Vanskelig temperament hos barn er forbundet med mindre amming
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
tirsdag 20. januar 2009
Sjansen for at spedbarn fullammes frem til seks måneders alder er mindre hos barn med vanskelig enn med roligere temperament
Sjansen for at spedbarn fullammes frem til seks måneders alder er mindre hos barn med vanskelig enn med roligere temperament, viser en studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo basert på data fra MoBa.
Les mer...
 

Barnehagen fremmer barns språkutvikling
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
torsdag 13. november 2008
Barnehagen fremmer barns språkutvikling
Barnehagen har en gunstig effekt på barns språk. Blant barn som går i barnehage er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme. Det er også en større andel av barna som går i barnehage som snakker i lange og sammensatte setninger. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med Kunnskapsdepartementet.
Les mer...
 

Mindre søtt til småen
Skrevet av Helsedirektoratet   
fredag 22. august 2008
Kosthaldet til norske spedborn har endra seg til det meir positive på fleire områder sidan førre tilsvarande undersøking i 1998. 
Resultat frå den landsomfattande undersøkinga «Spedkost 6 månader» syner at spedborna i hovudsak har eit kosthald i tråd med anbefalingane for spedbornsernæring.
Les mer...
 

Ikke grunnlag for å senke grenseverdien for bisfenol A
Skrevet av Mattilsynet   
torsdag 03. juli 2008
Mattilsynet mener det ikke er grunnlag for å senke grenseverdien for bisfenol A i tåteflasker 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert fire studier av stoffet bisfenol A (BPA). Stoffet kan avgis i små mengder til mat fra tåteflasker og oppbevaringsbokser av polykarbonatplast. Mattilsynets konklusjon er at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å senke grenseverdien for avgivelse av BPA til mat.
Les mer...
 

Keisersnitt er forbundet med astmarisiko
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
onsdag 28. mai 2008
Keisersnitt er forbundet med astmarisiko
Barn som er født med keisersnitt har en 50 % økt risiko for å utvikle astma sammenliknet med barn som fødes på vanlig måte. Hastekeisersnitt øker risikoen ytterligere. Det viser en ny studie basert på data fra 1,7 millioner fødsler registrert i Medisinsk fødselsregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Les mer...
 

Sunt kosthold blant seks måneder gamle barn
Skrevet av Helsedirektoratet   
fredag 16. mai 2008
Ved seks måneders alder er det 80 % av barna som ammes. 
Seks måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. For flere kostvaner har det vært en positiv endring siden forrige tilsvarende undersøkelse i 1998.
Les mer...
 

Er det en sammenheng mellom babysvømming og luftveisplager hos barn?
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
tirsdag 15. april 2008
Barn med mødre som har allergi eller astmaplager, har økt risiko for luftveisinfeksjoner og piping i brystet om de deltar i babysvømmingBarn med mødre som har allergi eller astmaplager, har økt risiko for luftveisinfeksjoner og piping i brystet om de deltar i babysvømming. Dette viser en ny studie basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.
Les mer...
 

Lav fødselsvekt gir økt risiko for hørselsskade hos barn
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
torsdag 13. mars 2008
Risikoen for både moderat og alvorlig hørselsskade hos barn øker ved lav fødselsvektRisikoen for både moderat og alvorlig hørselsskade hos barn øker ved lav fødselsvekt. Det kan tyde på at øret ikke blir ferdig utviklet hvis fosteret vokser lite i mors mage. Lengden på svangerskapet alene påvirker ikke hørselen. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
Les mer...
 

Tåteflasker av polykarbonat er trygge i bruk
Skrevet av Matportalen   
tirsdag 27. november 2007
Tåteflasker av polykarbonat er trygge i brukAvgjeving av det kjemiske stoffet bisfenol A til drikke i tåteflasker av polykarbonat-plast fører ikkje med seg nokon helserisiko. Det er konklusjonen i ei nyleg gjennomførd undersøking av tåteflasker på den norske marknaden. Undersøkinga er ei oppfølging av analysar utførde av Mattilsynet i 2001, som viste at bisfenol A blir utskilt i høgare nivå etter mange gongers bruk av tåteflasker av plasttypen polykarbonat (PC).Auka utskiljing etter bruk over tid vart stadfesta også i den nye studien, men berre i dei tilfella flaskene ikkje vart skylde godt nok etter vask.
Les mer...
 

Babyer viser sosial intelligens
Skrevet av Martha Klem   
torsdag 22. november 2007
Babyer viser sosial intelligens6 måneder gamle babyer kan som regel bare såvidt sitte, og ikke snakke. Nå viser forskning at de allerede ved denne alderen kan vurdere andres intensjoner overfor de, og avgjøre hvem som sansynligvis er en venn eller fiende.
Kiley Hamlin og kolleger ved Yale University gjennomførte et eksperiment for å finne ut om babyer mellom på 6 og 10 måneder er i stand til å evaluere andres oppførsel. De brukte treleker med forskjellig form og farge, som var spesielt designet for å appellere til babyer.
Se videoklipp her! Sample Image
Les mer...
 

Engstelige kvinner ammer mindre
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
fredag 26. oktober 2007
Norske helsemyndigheter anbefaler at barna blir fullammet fram til seks måneders alderEngstelse og depressive tanker kan føre til at ammende kvinner bekymrer seg for om barnet får nok mat og for sikkerhets skyld enten avslutter ammingen eller sper på med morsmelkerstatning og grøt. Personligheten påvirker ammingen, viser nye resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.
Norske helsemyndigheter anbefaler at barna blir fullammet fram til seks måneders alder, men det er bare 15 prosent eller snaut en av sju mødre som fullammer så lenge, viser den nye studien.
Les mer...
 

Tilsetningsstoffer kan gi økt hyperaktiv adferd
Skrevet av Mattilsynet   
lørdag 08. september 2007
Tilsetningsstoffer kan gi økt hyperaktiv adferdMattilsynet anbefaler at foreldre som har barn med hyperaktiv atferd bør vurderer å begrense barnas inntak av matvarer som inneholder enkelte tilsetningsstoffer. Ny forskning viser at det trolig er sammenheng mellom to blandinger av tilsetningsstoffer og en økning i hyperaktiv atferd.
Foreldre kan se om tilsetningsstoffene (se faktaboks i artikkelen) er tilstede ved å se på merkingen av matvarene. Alle matvarer, også i løs vekt, skal merkes med hvilke tilsetningsstoffer de inneholder.
Les mer...
 

Bruk solbriller på spedbarna
Skrevet av Martha Klem   
onsdag 05. september 2007
Husk solbriller på babyen!Nyere forskning viser at babyer som blir født om sommeren har høyere risiko for å bli nærsynte senere i livet. Eksperter mener at så mange som 1/4 av nærsynte blir det som følge av for mye eksponering for sollys i det første ukene av livet.
Det er tidligere slått fast at overeksponering for sollys fører til nærsynthet hos dyr.
Eksperter råder nå foreldre til å bruke solbriller på babyene sine de første ukene, for å forebygge skader på øynene.
Les mer...
 

Ingen sammenheng mellom vanskelig temperament og overvekt blant spedbarn
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
onsdag 29. august 2007
temperamentNorske spedbarn som gråter mye, er vanskelig å legge eller vanskelig å trøste, veier ikke mer eller legger raskere på seg enn andre spedbarn. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.
Les mer...
 

Forstadier til psykiske problemer vises i tidlig barndom
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
onsdag 25. juli 2007
Et av 5 barn med problemadferd rundt 18 måneders alder viste klare symtpomer på angst og depresjon da de var 8 år, viser forskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Balansen mellom belastninger og støtte i barnas tidlige oppvekstmiljø bestemmer hvilke barn som klarer seg godt og hvilke som utvikler vansker.
Les mer...
 

Kostholdet til ettåringer skal undersøkes
Skrevet av Mattilsynet   
onsdag 25. juli 2007
Spedbarnstiden er preget av rask vekst og utvikling. Et godt kosthold i denne perioden er av grunnleggende betydning for barnets helse. Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet skal nå undersøke kostholdet til landets ettåringer.
Les mer...
 
<< Start < Forrige 1 2 Neste > Slutt >>

Resultat 1 - 21 av 22
Mest lest:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader