Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside arrow Forskning arrow Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden
onsdag 31. august 2016
Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden Utskrift E-post
Skrevet av Mattilsynet   
lørdag 24. januar 2009
Næringsstoffer i barnemat reduseres ikke i løpet av holdbarhetstiden
Mattilsynet har undersøkt innholdet av vitamin A og D i en del barnegrøter og morsmelkerstatninger ved utgangen av produktenes holdbarhetstid. Resultatene viser at vitaminnivået ikke reduseres betydelig i løpet av holdbarhetstiden. Det er derfor i liten grad behov for å overdosere disse vitaminene i slike produkter.

Produktene ble lagret etter henvisning fra produsent og i uåpnet emballasje fram til utløpet av holdbarhetstiden.

Analysedata for vitamin A og D viste at det er relativt god overensstemmelse mellom analyserte verdier og deklarerte mengder. De største avvikene ble funnet for vitamin D. Noe avvik mellom analyserte verdier og deklarerte mengder må vi imidlertid forvente. Dette skyldes at råvarenes innhold av disse vitaminene varierer, og at det er usikkerhet forbundet med prøvetaking og analysemetodene som er benyttet.

Resultatene viser også at alle produktene inneholdt vitamin A og D under maksimumsgrensene i gjeldende regelverk.

Analysene er uført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).Resultater fra innhold av næringsstoffer i barnemat ved produksjonstidspunkt

Disse resultatene er del II av prosjektet "Næringsstoffanalyser av utvalgte barnematprodukter 2006/2008". I prosjektets del I ble innholdet av sukkerarter, vitamin A og D, kalsium og jern analysert ved produksjonstidspunktet. Resultatene fra prosjektets del I viste at innholdet av næringsstoffer er i samsvar med regelverket, og at det er rimelig godt samsvar mellom deklarerte og analyserte verdier. (Se sak om rapport fra prosjektets del I hos Mattilsynet).

Hensikten med prosjektets del II har vært å sammenligne avvikene mellom analyserte verdier ved produksjonstidspunkt og ved utgang av holdbarhetstid for å få en indikasjon på hvor mye av de aktuelle næringsstoffene som tapes ved lagring.

 

Se rapporten fra prosjektets del I (PDF) for en beskrivelse av gjeldende regelverk for produktgruppene, analysemetoder og prøvetaking.

 

Les Rapport næringsstoffanalyser av barnematprodukter del II (PDF) .

 

Kontaktperson i Mattilsynet:
Anne Bueso, rådgiver i seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret,
Tlf. 23 21 67 87

 
Diskuter:
Les også:
Seksjoner:
Søkeord 'Baby" hos andre nyhetskilder:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader