Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside arrow Andre nyheter arrow Nye anbefalinger om barnehager og smittevern
onsdag 31. august 2016
Nye anbefalinger om barnehager og smittevern Utskrift E-post
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
torsdag 22. januar 2009
Folkehelseinstituttet har utarbeidet oppdaterte råd om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen
Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye faglige råd om smittevern i barnehager.  I tillegg til oppdaterte råd om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen av smittevernhensyn inneholder rådene andre aspekter av smittevern i barnehager som aktuelt lovverk, smittevernlegens rolle, generell hygiene, mathygiene, håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler og kontakt med dyr.

Undersøkelser har vist at forkjølelsessymptomer som snue, hoste, halsonde og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlige hos yngre barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Mage-tarm infeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg forekommer det stadig utbrudd av bl.a. hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer i barnehager.

Smittespredning i barne­hager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontakt­smitte. Det er vanskelig å unngå smitte­spred­ning helt på grunn av barns lek og generelle atferd. Spredning av smitt­somme sykdommer fore­bygges best ved gode rutiner for håndvask for barn og ansatte, spesielt etter toalettbesøk, bleieskift og før håndtering av mat. Erfaringer har vist at strenge regler for å utelukke syke barn fra barne­hagen har begrenset effekt. Likevel bør barna i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre smittespredning til andre barn. De faglige anbefalingene inneholder detaljerte råd om når syke barn bør holdes hjemme fra barnehagen.

Anbefalingene er først og fremst utarbeidet for helsepersonell som skal gi smittevernråd til barnehager, men de kan også være nyttige for barnehagepersonell og foreldre.

 

Les de nye rådene (.pdf-fil )

 

 

 
Diskuter:
Les også:
Søkeord 'Baby" hos andre nyhetskilder:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader