Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside arrow Andre nyheter arrow Trekker tilbake statlige barnehagetilskudd
fredag 20. mars 2015
Innhold:
Forside
 Nyheter:
Forskning
Andre nyheter
 Artikler:
Kosthold
Rettigheter
Råd & Tips
Vaksiner
Diverse artikler
 Annet:
Søk
Kontakt oss
Nytt fra Møteplassen:
Siste blogginnlegg:
Siste fra SnartMamma
Siste fra SnartGravid
Trekker tilbake statlige barnehagetilskudd Utskrift E-post
Skrevet av Kunnskapsdepartementet   
fredag 31. august 2007

En stikkontroll av 25 norske kommuner viser at 57 millioner kroner øremerket til drift av barnehager i 2005, har blitt brukt til andre formål. 

Kunnskapsminister Øystein Djupedal– Det er ikke akseptabelt at norske kommuner misbruker øremerkede midler til andre formål enn det de er ment for. Brudd på betingelsene for bruk av skjønnsmidler til drift av barnehager vil ikke bli godtatt, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Telemarksforskning har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gjennomført en stikkprøvekontroll i 25 kommuner for å se om kommunene har oppfylt forutsetningene for tildeling av skjønnsmidler i 2005. Kontrollen viser at 18 av de 25 kommunene har brukt til sammen 57 millioner kroner på andre formål enn drift av barnehager. På bakgrunn av dette har Kunnskapsdepartementet bestemt seg for å trekke tilbake 20 prosent av skjønnsmidlene brukt på andre formål enn drift av barnehager. Dette tilsvarer 11,5 millioner kroner.

– Vi har denne gangen valgt en mild reaksjonsform siden det er første gang kontrollopplegget brukes, men vi vil ved neste kontroll reagere sterkere overfor kommuner som ikke oppfyller forutsetningene for tildeling av skjønnsmidler, sier Djupedal.  

En av forutsetningene i barnehageforliket var at kommunenes samlede bruk av frie inntekter til barnehager skulle videreføres på samme nominelle nivå som da forliket ble inngått. All økning i offentlig finansiering skulle komme gjennom økning i statstilskuddene. Kommuner som nominelt reduserer sitt eget bidrag til barnehagesektoren i forhold til nivået i 2003, skal ikke få dette kompensert gjennom økte statlige overføringer. 

Skjønnsmidlene ble tildelt første gang i 2004. Formålet med skjønnsmidlene er å kompensere for kommunenes merutgifter knyttet til innføring av maksimalpris, kommunal plikt til økonomisk likeverdig behandling og drift av nye barnehageplasser. En kontroll av midlene tildelt i 2004 ble gjennomført ved bruk av nøkkeltall fra KOSTRA. Departementet erfarte at disse tallene ga et ufullstendig bilde av kommunenes ressursbruk på barnehager.

Hentet fra Kunnskapsdepartementet .

 
Les også:
Søkeord 'Baby" hos andre nyhetskilder:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader