Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside
onsdag 31. august 2016
Velkommen til NybaktMamma!
Tilsetningsstoffer kan gi økt hyperaktiv adferd
Skrevet av Mattilsynet   
Tilsetningsstoffer kan gi økt hyperaktiv adferdMattilsynet anbefaler at foreldre som har barn med hyperaktiv atferd bør vurderer å begrense barnas inntak av matvarer som inneholder enkelte tilsetningsstoffer. Ny forskning viser at det trolig er sammenheng mellom to blandinger av tilsetningsstoffer og en økning i hyperaktiv atferd.
Foreldre kan se om tilsetningsstoffene (se faktaboks i artikkelen) er tilstede ved å se på merkingen av matvarene. Alle matvarer, også i løs vekt, skal merkes med hvilke tilsetningsstoffer de inneholder.
Les mer...
 

Bruk solbriller på spedbarna
Skrevet av Martha Klem   
Husk solbriller på babyen!Nyere forskning viser at babyer som blir født om sommeren har høyere risiko for å bli nærsynte senere i livet. Eksperter mener at så mange som 1/4 av nærsynte blir det som følge av for mye eksponering for sollys i det første ukene av livet.
Det er tidligere slått fast at overeksponering for sollys fører til nærsynthet hos dyr.
Eksperter råder nå foreldre til å bruke solbriller på babyene sine de første ukene, for å forebygge skader på øynene.
Les mer...
 

Utdanningsstønad
Skrevet av Martha Klem   
UtdanningsstønadDu kan få utdanningsstønad når du tar nødvendig utdanning eller opplæring. Stønad kan gis til yrkesutdanning og til allmennutdanning, dersom dette er nødvendig. Det gis vanligvis ikke stønad etter at yrkeskompetanse er oppnådd.
Du kan bare få utdanningsstønad i den tiden du har rett til overgangsstønad.
Les mer...
 

Tilskudd til flytting
Skrevet av Martha Klem   
Tilskudd til flyttingDersom du som enslig forsørge må flytte for å komme i arbeid, kan du få tilskudd til flytteutgifter.
Tilskuddet kan gis i tidsrom du har rett til overgagnsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden falt bort.
Du må legge fram opplysninger som viser at du ikke kan få høvelig arbeid på bostedet, eller at arbeid på bostedet ikke kan komme i gang på grunn av at du mangler tilsynsordning for barnet. Du må også kunne dokumentere at du har et  konkret arbeidstilbud på tilflyttingsstedet.
Les mer...
 

Kontantstøtte til småbarnsforeldre
Skrevet av Martha Klem   
Kontantstøtte til småbarnsforeldreKan gis for barn mellom ett og tre år og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Støtten gis maksimalt i 23 måneder og barnet må ikke ha heltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd.
Har du barn mellom ett og tre år som ikke bruker barnehage med offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Har barnet deltidsplass i barnehage, kan du få delvis kontantstøtte.
Les mer...
 

Kostholdsråd for spedbarn
Skrevet av Matportalen   
Kostholdsråd for spedbarnI løpet av det første leveåret legges grunnlaget for barnets matglede, matlyst og gode spisevaner. Sosial- og helsedirektoratet har laget et omfattende informasjonshefte til nybakte foreldre som besvarer mange spørsmål om amming og mat til spedbarn. Her presenteres et utdrag av heftet ”Mat for spedbarn”.
Det er mange måter å bygge opp et sunt kosthold til spedbarn på. Kostrådene i ”Mat for spedbarn” er basert på et vanlig norsk kosthold. Hvis familien har et annet kosthold enn dette, kan du rådføre deg med helsepersonell.
Les mer...
 

Morsmelk i mikrobølgeovn
Skrevet av Matportalen   
Morsmelk i mikrobølgeovn Det har blitt stilt spørsmål om morsmelk og barnemat kan varmes i mikrobølgeovn - og det har blitt gitt ulike råd.
Ved enhver varmebehandling av morsmelk kan immunegenskapene bli redusert på grunn av den høye temperaturen stoffene utsettes for. Dersom melken, som en følge av tilberedningen i mikrobølgeovn, blir svært ujevnt oppvarmet vil det, teoretisk sett, kunne skje en reduksjon av antistoffer i de delene av væsken som oppnår høyest temperatur. En dansk undersøkelse viser imidlertid at endringer i innholdet av antistoffer ikke er avhengig av oppvarmingsmetode (mikrobølgeovn eller vannbad), kun av temperaturen.
Les mer...
 

Kostholdsråd for kvinner i fruktbar alder og barn
Skrevet av Matportalen   
Kostholdsråd for kvinner i fruktbar alder og barnFisk og skalldyr er viktige kilder til mange næringsstoffer. Alle bør spise sjømat, både som pålegg og til middag. På grunn av miljøforurensing kan imidlertid visse typer sjømat inneholde miljøgifter.
Fostre og spedbarn er mest utsatt for negative helseeffekter. Gravide bør derfor ha fått i seg minst mulig miljøgifter før og under graviditeten.
Kvinner i fruktbar alder og barn bør derfor følge kostholdsrådene i denne artikkelen.
Les mer...
 

Kostholdsråd for ammende
Skrevet av Matportalen   
Kostholdsråd for ammendeMorsmelkens næringsinnhold varierer egentlig lite med morens kosthold. For din egen helses skyld bør du likevel spise sunt og variert. Enkelte matvarer bør ikke spises av ammende kvinner, fordi matvarene kan inneholde stoffer som er uheldig for barnet.
Avsender for denne informasjonen er Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet.
Les mer...
 

Kast rester av morsmelkerstatning
Skrevet av Matportalen   
Kast rester av morsmelkerstatningNyfødte og små barn er spesielt utsatt for matbårne sykdommer. EUs organ for mattrygghet (EFSA) har derfor utarbeidet retningslinjer for tilberedning av morsmelkerstatninger.
Bakgrunnen for at EFSAs ”Scientific Panel of Biological Hazards” (BIOHAZ) kommer med retningslinjene, er at studier viser at forurensede morsmelkerstatninger har ført til tilfeller av infeksjoner hos barn.
Les mer...
 

Uheldige stoffer i morsmelk
Skrevet av Matportalen   
Uheldige stoffer i morsmelkBåde nikotin, alkohol, narkotiske stoffer og flere medisiner går over i morsmelk.
Du bør også være forsiktig med enkelte helsekostprodukter når du ammer. Ofte brukes urter og nye, ukjente stoffer i produktene, og forskningen på hvordan slike ingredienser påvirker fosteret er mangelfull. Mattilsynet advarer ammende mot å ta CLA-preparater. Ta kontakt med helsepersonell hvis du vil ha mer detaljerte råd.
Les mer...
 

Kostholdsråd om rosiner til små barn
Skrevet av Matportalen   
Barn bør spise rosiner i små porsjoner, og ikke hver dag.Barn bør spise rosiner i små porsjoner, og ikke hver dag. Rosiner kan ha et høyt innhold av soppgiften ochratoksin A (OTA), som ikke gir noen akutt forgiftning, men som har uheldige langtidsvirkninger.
Små barn (under 3 år) bør ikke spise mer enn ca. 50 gram rosiner i uken, mens større barn kan spise mer avhengig av kroppsvekten. Da det er snakk om langtidseffekter så betyr det ikke noe at et barn spiser mange rosiner en dag og ingen neste dag. Det er det totale inntaket over en lengre periode som skal begrenses.
Les mer...
 

Trekker tilbake statlige barnehagetilskudd
Skrevet av Kunnskapsdepartementet   

Kunnskapsminister Øystein DjupedalEn stikkontroll av 25 norske kommuner viser at 57 millioner kroner øremerket til drift av barnehager i 2005, har blitt brukt til andre formål.
– Det er ikke akseptabelt at norske kommuner misbruker øremerkede midler til andre formål enn det de er ment for. Brudd på betingelsene for bruk av skjønnsmidler til drift av barnehager vil ikke bli godtatt, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Les mer...
 

Ingen sammenheng mellom vanskelig temperament og overvekt blant spedbarn
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
temperamentNorske spedbarn som gråter mye, er vanskelig å legge eller vanskelig å trøste, veier ikke mer eller legger raskere på seg enn andre spedbarn. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.
Les mer...
 

Fødselsdepresjon
Skrevet av Tina Allen   
FødselsdepresjonEtter å ha fått en baby kan du føle deg trøtt, få oppdelt søvnmønster, og føle deg lite uthvilt. Det er også veldig lett å føle seg overveldet med en ny baby å ta vare på, i tillegg til frykt og bekymring for at du kanskje ikke gjør alt perfekt. Noen opplever også en sterk følelse av tap, inkludert tap av egen identitet, tap av figuren man hadde før svangerskapet, og det å ikke føle seg like attraktiv. I tillegg kan det å ha mindre tid til deg selv, din partner eller ektefelle, og tid til sosialt samvær med venner, føre til depressive følelser.
Les mer...
 

Mattel tilbakekaller 70.000 farlige leker i Norge.
Skrevet av Ove Brandt   
Mattel tilbakekaller farlige lekerDen store amerikanske lekeprodusenten Mattel tilbakekaller 70.000 farlige leker fra det norske markedet. "Forbrukerne bør umiddelbart fjerne disse lekene fra barna", sier pressemeldingen. Dette gjelder både leker med svært giftig blyholdig maling, og farlige magneter. Her får du en fullstendig liste over alle produktene det gjelder.
Les mer...
 

Giftige leker kan fortsatt være på markedet
Skrevet av Ove Brandt   
Det nå godkjente barnebassenget fra JYSKStatens Forurensningstilsyn må teste 21 produkter på nytt, etter skandalen hvor et barnebasseng fra JYSK feilaktig ble utpekt som giftig. Laboratoriet som utførte testen har byttet om på prøvene, og dermed er det usikkert hvilke av de 21 produktene som inneholder for høye verdier av ftalater. Ett eller flere ulovlige produkter har derfor sannsynligvis blitt godkjent.
Les mer...
 

Ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr
Skrevet av Direktoratet for samfunnssikkerthet og beredskap   
Er godkjente lekestativer garantert trygge?Mange kommuner og private barnehager har en oppfattning av at sertifiserte lekeplasskontrollører utfører en kontroll som innebærer godkjenning av lekeplassutstyret. Men begreper som ”godkjenning”, ”kontrollør”, ”inspektør” og ”sertifikat” betyr ikke at det er offentlig godkjent.
Les mer...
 

Magnetleker kan være farlige
Skrevet av Direktoratet for samfunnssikkerthet og beredskap   
Magnetleker kan være farlige Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer mot bruk av magnetleketøy etter flere tilfeller i utlandet, der barn har svelget magnetdeler og fått indre skader.
De populære leketøyene er ikke forbudte i Norge, men DSB ønsker likevel å oppfordre foreldre til å være oppmerksomme.
Les mer...
 

Forstadier til psykiske problemer vises i tidlig barndom
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
Et av 5 barn med problemadferd rundt 18 måneders alder viste klare symtpomer på angst og depresjon da de var 8 år, viser forskning ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Balansen mellom belastninger og støtte i barnas tidlige oppvekstmiljø bestemmer hvilke barn som klarer seg godt og hvilke som utvikler vansker.
Les mer...
 

Pirat-tannkrem kan gi barn lever- og nyreskader
Skrevet av Mattilsynet   
Colgate er ett av merkene som er rammet.Norge har blitt gjort kjent med at tannkremer som inneholder det helsefarlige stoffet ”diethylene glycol” (DEG) blir solgt under falske merkenavn i Storbritannia og i USA. Etter det Mattilsynet kjenner til selges ikke disse i Norge, men det  advares om at Nordmenn på reise både utenfor og innenfor EØS-området bør være oppmerksomme og ikke gå til innkjøp av eller bruke disse helsefarlige tannkremene.
Les mer...
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste > Slutt >>

Resultat 85 - 105 av 114
Mest lest:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader
Largo hgh therapy