Gå til forsiden
For deg som har små barn
 | SnartGravid | SnartMamma |
  
Forside
onsdag 31. august 2016
Velkommen til NybaktMamma!
Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder (rubella)
Skrevet av Martha Klem   
Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder (rubella)Meslinger er den mest alvorlige av barnesykdommene. Infeksjonsforsvaret påvirkes, og risikoen for ettersykdommer som ørebetennelse og lungebetennelse er stor (ca. 15 - 20%). Den viktigste grunnen til å vaksinere er imidlertid de alvorligste komplikasjonene: Dødsfall og varig hjerneskade.
Vaksinering mot kusma tilbys for å beskytte mot komplikasjoner, først og fremst nedsatt hørsel (sjelden) og testikkelbetennelse (hos 25% av gutter ved sykdom etter puberteten). Testikkelbetennelse kan føre til varig nedsatt fertilitet, og i sjeldne tilfeller til sterilitet.
Røde hunder en meget alvorlig sykdom for gravide pga. de alvorlige følgene den kan få for fosteret. Infeksjon i første trimester fører til fosterskade i 80–90% av tilfellene (blant annet hjerneskade, hjertefeil, døvhet og medfødt grå stær).
Les mer...
 

MMR-vaksinasjon - spørsmål og svar
Skrevet av Folkehelseinstituttet   

MMR-vaksinasjon - spørsmål og svar
Hva inneholder vaksinen og hvor lenge har den vært i bruk?
Hvilke bivirkninger og andre hendelser ser en etter vaksinasjon med MMR?
Kan personer med egg-allergi få MMR-vaksine?
Er det noen sammenheng mellom MMR-vaksine, inflammatorisk tarmsykdom og autisme?
Hva med å dele opp vaksinen, og hvilket ansvar har helsestasjonene?
Her finner du Folkehelseinstituttets svar på mange vanlige spørsmål om MMR-vaksine.


Les mer...
 

Vaksinasjon mot Haemophilus influenzae type B (Hib)
Skrevet av Martha Klem   
Vaksinasjon mot Haemophilus influenzae type B (Hib)
Bakterien Haemophilus influenzae type B (Hib) var den hyppigste årsaken til meningitt og andre invasive infeksjoner (infeksjoner som sprer seg fra det opprinnelige stedet til andre deler av kroppen) hos småbarn her i landet før vaksinen ble innført i vaksinasjonsprogrammet november 1992. Tre til åtte prosent av pasientene døde, og en betydelig andel fikk varige mén som hørselstap, mental retardasjon eller lettere grader av nevrologisk skade.
Vaksinene gir god beskyttelse (90 - 95%) etter gjennomført basisvaksinasjon.
Les mer...
 

Vaksinasjon mot poliomyelitt
Skrevet av Martha Klem   
Vaksinasjon mot poliomyelitt
Poliomyelitt forårsakes av poliovirus av type 1, 2 eller 3. Sykdommen begynner med akutt infeksjon av magetarmkanalen. Infeksjonen forløper oftest uten eller med lette symptomer som feber, katarralia, muskelsmerter eller kvalme og oppkast. Men hos noen få (ca. 1 av 1000 i småbarnsalder, 1 av 100 i voksen alder) opptrer en mer alvorlig sykdom med hjernehinnebetennelse og/eller lammelser.
Etter 2 doser vaksine oppnår over 90% immunitet av minst ett års varighet mot alle tre virustyper. Etter 3 vaksinedoser satt med korrekte intervall varer beskyttelsen i minst 10 år.
Les mer...
 

Vaksinasjon mot kikhoste
Skrevet av Martha Klem   
Kikhostevaksinasjon
Kikhoste skyldes bakterien Bordetella Pertussis. Den angriper i hovedsak luftrøret og bronkiene.
Før vaksinen ble innført i Norge ble ca. 90 % av alle barn smittet av kikhoste i barneårene, og i 1949 ble det rapportert 80 dødsfall hos små barn pga. denne sykdommen. I Norge ble vaksinen innført i 1952, og med vaksinen ble antall tilfeller sterkt redusert.
Vaksinen som brukes nå gir over 80% beskyttelse mot klassisk kikhoste. Selv om den ikke hindrer sykdom hos alle, vil den oftest mildne og avkorte forløpet og redusere forekomsten av komplikasjoner.
Les mer...
 

Vaksinasjon mot stivkrampe/tetanus
Skrevet av Martha Klem   
Stivkrampevaksinasjon
Stivkrampe (tetanus) skyldes toksin fra tetanusbakterien, Clostridium tetani. Bakteriesporer kommer inn i kroppen gjennom forurenset sår, formerer seg under anaerobe forhold i skadet vev, og utvikler et av de sterkeste giftstoffene vi kjenner.
Selv med optimal sykehusbehandling er dødeligheten høy.
Etter basisvaksinasjon med 3 doser gitt med riktige intervall er tilnærmet 100% av de vaksinerte beskyttet mot tetanus i 10 års tid. To vaksinedoser med minst 4 ukers intervall gir beskyttelse i minst ett år.
Les mer...
 

Vaksinasjon mot difteri
Skrevet av Martha Klem   
Difterivaksinasjon
Difteri (ekte krupp) skyldes et toksin fra bakterien Corynebacterium Diphtheriae. Bakerien sprer seg ved kontakt- eller dråpesmitte. Inngangsporten er vanligvis luftveiene, men av og til huden. Ikubasjonstiden er 2-5 dager.
Difteri betraktes som en alvorlig infeksjon og har fremdeles høy dødelighet, også i de vesteuropeiske landene.
Etter basisvaksinasjon med 3 doser gitt med riktige intervall er tilnærmet 100% av de vaksinerte beskyttet i minst 10 år. To vaksinedoser med minst 4 ukers intervall gir beskyttelse i minst ett år.
Les mer...
 

Fedre tar mer av foreldrepengekaken
Skrevet av NAV   

Fedre tar mer av foreldrepengekakenStadig flere menn tar ut mer enn sin tildelte kvote på seks uker med foreldrepenger. Andelen menn som tar ut åtte uker eller mer øker stadig, og det er de eldste fedrene som tar ut mest, viser tall fra NAV.
Andelen menn som tar ut åtte uker eller mer har økt fra sju prosent i de tre første kvartalene i 1998 til drøye 13 prosent i de tre første kvartalene i 2007.
- Det er flott at fedrene i større grad enn før benytter seg av de mulighetene som finnes, sier direktør for pensjon og ytelser i NAV, Hilde Olsen.

Les mer...
 

Tåteflasker av polykarbonat er trygge i bruk
Skrevet av Matportalen   
Tåteflasker av polykarbonat er trygge i brukAvgjeving av det kjemiske stoffet bisfenol A til drikke i tåteflasker av polykarbonat-plast fører ikkje med seg nokon helserisiko. Det er konklusjonen i ei nyleg gjennomførd undersøking av tåteflasker på den norske marknaden. Undersøkinga er ei oppfølging av analysar utførde av Mattilsynet i 2001, som viste at bisfenol A blir utskilt i høgare nivå etter mange gongers bruk av tåteflasker av plasttypen polykarbonat (PC).Auka utskiljing etter bruk over tid vart stadfesta også i den nye studien, men berre i dei tilfella flaskene ikkje vart skylde godt nok etter vask.
Les mer...
 

Babyer viser sosial intelligens
Skrevet av Martha Klem   
Babyer viser sosial intelligens6 måneder gamle babyer kan som regel bare såvidt sitte, og ikke snakke. Nå viser forskning at de allerede ved denne alderen kan vurdere andres intensjoner overfor de, og avgjøre hvem som sansynligvis er en venn eller fiende.
Kiley Hamlin og kolleger ved Yale University gjennomførte et eksperiment for å finne ut om babyer mellom på 6 og 10 måneder er i stand til å evaluere andres oppførsel. De brukte treleker med forskjellig form og farge, som var spesielt designet for å appellere til babyer.
Se videoklipp her! Sample Image
Les mer...
 

På ferie med matallergi?
Skrevet av Martha Klem   
Har du eller barna dine matallergi kan ferieturen fort bli mer komplisert enn ellers.Har du eller barna dine matallergi kan ferieturen fort bli mer komplisert enn ellers. Nå har det kommet et nytt gratis hjelpemiddel for allergikere som skal til utlandet.
Det tyske forbrukerkontoret i nettverket European Consumer Centre Network (ECC Net) har laget en nettbasert ordbok som skal hjelpe allergikere på reise. Ordboken finnes på 25 språk, og inneholder oversettelser av 130 allergiutløsende matvarer. Den inneholder også hjelp for å lage et personlig allergikort som kan ligge i lommeboken under reisen.
Les mer...
 

Ny bok om depresjon i svangerskap og barseltid
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
Boka ”Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel”  fra FHIFolkehelseinstituttet gir ut en ny bok om depresjon i forbindelse med fødsel. Tidlig identifisering av mødre med symptomer på nedstemthet og depresjon kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler har vist seg å ha positiv effekt. Et hovedmål med boka er å øke kunnskapen om depresjon i svangerskap og barseltid, samt at bidra til at kvinner blir møtt på en faglig og forsvarlig måte.
Norske helseundersøkelser viser at mellom 10 og 15 prosent av kvinner i fruktbar alder har symptomer på angst og depresjon. Med nærmere 60 000 fødsler i Norge årlig betyr det at 6000 -9000 spedbarnsmødre til en hver tid har psykiske plager. Like mange spedbarn er involvert.
Boka kan lastes ned gratis.
Les mer...
 

Engstelige kvinner ammer mindre
Skrevet av Folkehelseinstituttet   
Norske helsemyndigheter anbefaler at barna blir fullammet fram til seks måneders alderEngstelse og depressive tanker kan føre til at ammende kvinner bekymrer seg for om barnet får nok mat og for sikkerhets skyld enten avslutter ammingen eller sper på med morsmelkerstatning og grøt. Personligheten påvirker ammingen, viser nye resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.
Norske helsemyndigheter anbefaler at barna blir fullammet fram til seks måneders alder, men det er bare 15 prosent eller snaut en av sju mødre som fullammer så lenge, viser den nye studien.
Les mer...
 

Å introdusere annen drikke enn melk
Skrevet av Helsedirektoratet   
Når barnet fyller seks måneder, kan det vanligvis begynne å drikke noe av kopp.
Barn trenger forholdsvis mer væske enn voksne. De bør derfor ofte få noe å drikke. Vær nøye med hva slags drikke du gir barnet. Husk at tørste barn trenger væske, ikke ekstra næring. Vann er derfor det beste alternativet ved tørste.
Når barnet fyller seks måneder, kan det vanligvis begynne å drikke noe av kopp.
Les mer...
 

Fra ett års alder - Bra mat for store og små mager
Skrevet av Helsedirektoratet   
Fra ett års alder - Bra mat for store og små mager
La barnet få tilbud om minst fire hovedmåltider i løpet av dagen. Det er bra om tre av måltidene har brød, grøt eller kornblandinger som basis. Hvis barnet er sultent mellom måltidene, kan du gjerne gi frukt og grønnsaker. Dette gir nyttige næringsstoffer samtidig som appetitten ikke blir ødelagt før neste måltid.
Les mer...
 

9-12 måneder - Spise selv!
Skrevet av Helsedirektoratet   
9-12 måneder - Spise selv!Det anbefales at barnet ammes hele det første leveåret og gjerne lenger. Hvis barnet ikke ammes eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, anbefales det å gi industrifremstilt morsmelkerstatning frem til barnet er 12 måneder gammelt. Det er viktig at tilstrekkelig jernrik tilleggskost gis ved siden av morsmelk eller morsmelkerstatning.
Les mer...
 

6-9 måneder - På vei mot mer regelmessige måltider
Skrevet av Helsedirektoratet   
6-9 måneder - På vei mot mer regelmessige måltiderNår barnet er seks måneder gammelt, kan det begynne med små smaksprøver av de fleste typer matvarer, men start med en matvaretype av gangen. For barn fra særlig allergibelastede familier kan det være best å vente med noen få matvarer.
Barnets første mat- og spisevaner er med på å legge grunnlaget for matgleden senere i livet. Gode matvaner er en viktig forutsetning for god helse.
Les mer...
 

Å introdusere fast føde
Skrevet av Helsedirektoratet   

Å introdusere fast fødeNår spedbarnet er seks måneder gammelt, bør fast føde gradvis introduseres som tillegg til morsmelken, slik at behovet for energi og næringsstoffer dekkes.
Noen barn kan ha behov for fast føde før seks måneders alder, men introduksjon bør skje tidligst ved fire måneders alder. Tegn på at barnet kan trenge tilleggskost før seks måneder er utilstrekkelig vektøkning, at barnet virker sultent selv etter hyppige brystmåltider og at barnet viser tydelig interesse for annen mat.

Les mer...
 

De viktigste kostrådene det første leveåret
Skrevet av Helsedirektoratet   
Ammingen bør opprettholdes gjennom hele det første leveåret – gjerne lenger dersom mor og barn ønsker det.
Spedbarn bør få morsmelk som eneste næring i de første seks levemånedene. Ammingen bør opprettholdes gjennom hele det første leveåret – gjerne lenger dersom mor og barn ønsker det. Dersom amming ikke er mulig, eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, bør hovedsakelig morsmelkerstatning brukes frem til 12 måneders alder.
Les mer...
 

Fertility Awareness Method (FAM) som prevensjon
Skrevet av Martha Klem   
Fertility Awareness Method (FAM) som prevensjonFertility Awareness Method (FAM) kan brukes både for å oppnå graviditet, og som en 100% naturlig prevensjonsmetode. Korrekt gjennomført vil metoden være 98% sikker.
I FAM sjekker man 3 fertilitetsindikatorer: den basale kroppstemperaturen (BBT), livmorsekretet og livmortappen.
På denne måten kan du lære deg å kjenne igjen signalene kroppen gir deg gjennom syklusen, og avtå fra sex, eller benytte andre prevensjonsmidler, i den fruktbare perioden (ca 5 dager før, og 3 dager etter eggløsningen).
Les mer...
 

Hvordan sikre babyen på best mulig måte i bilen?
Skrevet av "Helene Harefrøken"   
6 timer gammel baby korrekt festet i bilseteTrygg Trafikk er klare i sine anbefalinger, bakovervendt babysete er det absolutt sikreste alternativet. Grunnen til dette er at ved en kollisjon vil barnets hode, nakke og rygg bli bremset opp mot stolens rygg. Les mer om godkjente sikringsformer og hva du bør velge til din baby.
Les mer...
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste > Slutt >>

Resultat 64 - 84 av 114
Mest lest:
  Copyright © 1999-2013 NybaktMamma.com
Juridiske merknader